Hverdagsfilosofi

Self realization: The development of stable state of mind by developing a connection with inner peace and contentment, bringing focus back to self, observing situations in life in a detached way and creating harmony around by moving our focus from controlling others to accepting others. 


What a brilliant message. Consider this world as a drama. In this drama, I am just playing a role based on a script. Others have their own scripts and are playing their roles.

Who am I?

Soul/ Body

Am I a soul?  Am I a body?

Journey of a soul:

Every soul is true, pure, kind, lovable, humble, peaceful and contented.

Journey of a body: Birth, Youth, Old, Death.

Look at a child when born is so contented, so peaceful. Child has no understanding of any relations.

Relationships of souls: Soul is related to all souls and all are related to one Supreme soul.

"There is only the One Giver of all beings. He blends our light with His Light", - Guru Granth Sahib ji, page 68


Relationship of body: As we grow our mind and our body establishes relationships: father, mother, husband, son, daughter, colleagues, titles.

Problem: Conflicts in these relationships? Attachments? Ego? Anger? Pride? Control?

Example: Situation:  Person one gets angry on person two without any reason.

Choices for Person two:

       1.  How come I receive bad behavior when I have always been nice to Person 1.

       2. Person two gives back anger and bad words.

       3. Tries to concentrate on something else. For example music, game, training to gain time to find a solution and get back

       4. Remains calm. Give kindness back.

Analysis of Situation:

      1.  Here the focus is me. U get hurt and feel pain inside u. U need to work this out with your own self.

      2. Conflict. Anger is sign of weakness. If u reply back in anger this means u r weak at the present period of time. U need to work it out with your own self.                     

    Problem still is there. Its going to pull up the ugly face again.

      4. U r strong inside. U know u have not done anything. The problem is situation and maybe other person is going through bad period. Focus is other person who is weak(because of anger) and needs your help. Here the focus is to give... inspiration comes from One Supreme being, the Great giver who is giving without limit.. through nature, fruits on trees, air to breathe, water, sun .

Solution:

- 1-3 Focus is on me and wants control over the situation.

- What is needed is to accept is that we don't have control over all problems and situations. Problems and situations are always going to exist. What we have control over is how we deal with them. With what     attitude? Do we want to give to the world (which is the nature of our soul) or do we want to take?

- Incase we can keep focus to give to the world we can be at ease. The moment we want to take from the world, the problems become bigger for us.

We need to accept that problems exist and we can't control. What we can control is how we react to situations.

Control to acceptance:

We need to strengthen the control on ourselves and accept the fact that we can't control others whether they are  situations, problems or persons.

"Hukamee andhar sab ko bahar hukum na koye", - Guru Granth Sahib ji

"Everything is contained within Divine will: from the physical structure of the Universe, to the social and moral order that governs humans, to the quantum world"

In the end of the day, we need to evaluate our actions, seeing them detached from body, as an observer, as if we r seeing some film and look into our own self interacting with others. Try to analyze our own self - how and what can we do to work the things better?

"One who knows God, within the self and beyond, remains detached, and brings his wandering mind back to its home", Guru Granth Sahib ji, page 1042.

In the end of the day we need to clean ourselves, generate pure thoughts, act on pure thoughts to generate pure deeds. We need to feed of the soul with good deeds.

"In the first watch of the night, O my merchant friend, the Lord placed your soul in the womb. In the tenth month, you were made into a human being, O my merchant friend, and you were given your allotted time to perform good deeds. You were given this time to perform gooddeeds, according to your pre-ordained destiny. God placed you with your mother, father, brothers, sons and wife. God Himself is the Cause of causes, good and bad.no one has control over these things. Says Nanak, O mortal, in the first watch of the night, the soul is placed in the womb", Guru Granth Sahib ji, page 77.

 

Gjør gurbani livet lettere?

Ja, Gurbani gjør livet lettere. Et eksempel på dette er at: Guru ji vill at man skal være gode mennesker og får at man skal bli et godt menneske så må man lese Gurbani og forstå det du leser om. Innenfor religionen vår så sier Guru ji at man ikke skal gjøre "korehtaa" altså ikke ting vi ikke har lov til å gjøre. Gurbani hjelper oss gjennom hverdagen som foreldrene våre også gjør. Hvis man ikke hører på foreldrene sine så går man i feil retning, det beste er å høre på foreldrene sine fordi det er de som har mest erfaring.

Når du gjør kirtan blir du rolig, du tenker ikke på problemer eller situasjoner, og i ut fra alle shabad får man lærdom som igjen hjelper oss gjennom hverdagen.

Ved å lese gurbani så får man "Gyaan" om verden og hvordan folk er devi devte som ble "ahnkaari" og døde til slutt i tiden.

Gurbani er en viktig del av sikh, av å lese gurbani for du vite åssen du skal oppføre mot andre at, hvem er det du skal være med de gode eller med de som gjør dårlige hanlinger. Ved å følge Gurbanis lære blir et godt menneske. I gurbani står det mye om hvordan en kan realisere seg og bli et bedre menneske, f.eks: det står i Gurbani at man skal svare ondskap med godhet, eller at man skal hjelpe alle, uansett kjønn, hudfarge eller etnisitet. Gurbani fører til at en blir et god menneske. "Et godt menneske", det er veldig vagt. Å være et godt menneske betyr mye mer enn at man er snill og grei. Å være en gursikh (som er riktigst her i sammenhengen) betyr at en har tilegnet seg visse egenskaper.

Konklusjonen er at gurbani forteller om gode egenskaper og kvaliteter som mennesker bør lære for å bli et bedre menneske. Disse egenskapene fører ikke kun til at en blir et godt menneske, men også til et fullkomment menneske. Et fullkomment menneske vil ha bedre utgangspunkt til å leve et "lettere" liv enn de andre.

Livet består av mange gleder og sorg. En gursikh vil holde seg balansert gjennom livets gang. Et balansert menneske, som ikke vakler og styrer i forskjellige retninger, er et vellykket menneske.

Skrevet av Charanpreet Singh, Mani Kaur og 

Chardi Kala

Alle vil oppnå chardi kala, alle lengter etter det. Når noen spør hvordan det går, svarer man ofte "chardi kala". Men hva er egentlig chardi kala? Hvordan oppnår man chardi kala?

Man hører ofte chardi kala som et svar, når noen spør hvordan går det. Chardi kala betyr at man har det bra og er sterk. Chardi kala er også at en går gjennom oppturer og nedturer i livet, men at man ikke blir påvirket eller skadet ut av det. Å delta og hjelpe andre i nød er en del av chardi kala ånden. Å delta og hjelpe andre i deres nød er en del av denne chardi kala ånden.

Chardi kala betyr "den posetive attitude" som er en likeverdighet av et sinn som aldri gir opp, fortviler og ikke blir knust av motgang. Vi kan høre chardi kala i ardas, som vi ber hver dag. "Nanak Nam Chardi Kala Tere Bhane Sarbhat Da Bhala".

Når vi nyter lykke og glede av og å kjenne vårt ytre og indre, kan man ikke være trist, det er chardi kala. Ved å ha chardi kala har du ingen frykt, eller fiendskap for andre. Hvis vi ser fra et historisk perspektiv kan vi se fra verdenskrigen. Der var sikher i verdenskrig, men i mindre tall. Grunnen til at de klarte seg i krigen var akkurat pga chardi kala. Det er et krav som pålegges sikher som en religiøs plikt å opprettholde chardi kalas ond. I kjernen av begrepet er det ikke noe forskjell mellom liv og død og den materielle verden er slutt uten betydning for ditt liv.

Hvis du ser en sikh som har brukket beinet og du spør om det går bra. Da vil definitivt Sikhen si Chardi kala. Her som vi kan se har vi et eksempel på at man er i Chardi Kala uansett. Sikhen blir ikke påvirket av det som har skjedd, enten det er oppturer eller nedturer.

Chardi kala er også delt opp i to ord. Chardi betyr stigende eller framdrift. Det vil si at en sikh skal gå videre og ikke bli stående hvis det har kommet et problem. Det er fortsatt vårt ansvar. Kala har to betydninger. Det ene er kunst og andre guds gave. Det vil si at vi må respektere hva gud har gitt oss. Chardi kala betyr også at man ber om velstand og god vilje i hans skapelse.

Chardi kala betyr naam gitt av guru sahib som er en sinnstilstand når en person ikke har smerte eller dukh. Siri guru er et tegn på en som hadde chardi kala. Alle 10 guru var i chardi kala. En som er i chardi kala er alltid i godt humør, muntrer alle de som ikke er i chardi kala.

Chardi kala er preget av tro, tillit, glede mot styrke, disiplin og resolutt vilje. Til å opprettholde de verdsatte idealer og beredskap til å utføre til delte oppgaver selv i ansiktet av de mest skremmende utfordringer. 

For å oppnå chardi kala må du følge Guds ordre. Ikke la sinne, sjalusi, grådighet, nedturer ta over deg. Ikke ha fiendskap eller frykt mot andre. Tenk positivt selv i vanskelige situasjoner. Hjelp andre i nød. Vær i godt humør og få andre i godt humør. Det vil både gjøre deg glad og andre glad.Skrevet av Rumit Kaur, Punit Kaur og Puranjot Singh 

Russ uten rus

Oslo Katedralskole sine lokaler er fylt av lys, stemning og glade ungdommer. Det er kveld. Ungdommene har avslutningsfest for endt russetid. I klasse 3STA går Manpreet Kaur. Eneste utlending. Eneste sikh. Hun er omringet av festglade venner, som enhver holder enten en flaske øl eller et glass vin i hånda. Noen røyker. En venninne kommer bort og spør om hun vil ha litt. Manpreet: "Jeg er sikh. Jeg røyker ikke". Venninne: "Er du dårlig sikh om du tar deg en røyk?". Bestevenninna som står ved siden av ler og dulter henne på siden: "Det gjør jo ikke noe med ett drag da, Manpreet".


Sikher regnes som disipler. En disippel er en følger, en som lærer og en som har en mester. Disipler har en disiplin de følger. Denne disiplinen har guruene gitt oss. Ved å ta i bruk rusmidler, går vi imot de fire tabuene Guruji har kommet med: 1) ikke klippe håret, 2) ikke spise halal, 3) ikke begå utroskap og 4) ikke ta i bruk rusmidler. Så ved å ta i bruk rusmidler, følger vi ganske enkelt ikke Guruji. En god sikh er en som følger Gurujis lære.

 

amal galolaa koorr kaa dhithaa dhaevanehaar || 

The Great Giver has given the intoxicating drug of falsehood.

mathee maran visaariaa khusee keethee dhin chaar ||

The people are intoxicated; they have forgotten death, and they have fun for a few days.

sach miliaa thin sofeeaa raakhan ko dharavaar ||1||

Those who do not use intoxicants are true; they dwell in the Court of the Lord. ||1||

(Guru Nanak Dev Ji, ang 15)

Men hvorfor har Guruji gitt oss forbud mot å ta i bruk rusmidler? Rusmidler gjør at mennesket kommer i en ukontrollerbar tilstand. Disse menneskene er ikke klar over hva de gjør, og gleden rusmidler gir, er bare midlertidig. Guruji setter pris på og støtter opp de som er i en årvåken tilstand. Som tokken (sitat fra Sri Guru Granth Sahib Ji) over sier, det er disse som er sanne. Tokken over forteller oss at de som blir ruset, glemmer døden og har det morsomt for noen få dager. En god sikh er en som husker målet for hvorfor man er her, hvorfor man er til, og en som prøver aktivt å nå det målet. Man er til for å bli et bedre menneske og for å bli ett med Gud. En som er beruset, vil sannsynligvis glemme dette målet for noen dager. Vedkommende vil glemme at døden kan når som helst ramme akkurat ham eller henne, at personen ikke vet hvor mye tid han eller hun har på seg for å oppnå det målet.  

 

Videre vil den som tar noen form for rusmidler, fort bli avhengig. Dette skaper et avhengighetsforhold, man klarer ikke å leve uten det rusmiddelet. En blir som en slave, som følger en mester - i dette tilfellet rusmiddelet. Dette påvirker familieliv, jobb og troen. Hvordan skal man huske Gud i alt dette? Hvordan skal man da følge det Guruji har fortalt oss - å gjøre naamjapna (meditere på Guds navn). Styringen blir borte, mens avhengighetsforholdet forblir.

En annen grunn for at Guruji har lagt forbud om rusmidler i Sikhismen, er at man får dårligere helse av det. Sikhene regner kroppen som en gave fra Gud. Vi låner kroppen vår fra Gud. Ved å ta i bruk rusmidler, ødelegger vi kroppen. Det er vanlig commonsense - er det folkeskikk å ødelegge noe man har lånt, med VILJE? Ville du ødelagt en bok du lånte av en venninne med vilje? Tatt et bevisst valg og revet den i stykker? For det å ta i bruk rusmidler, er et valg man tar selv. Som dermed vil si at ved å ta det valget, bestemmer vi for å ødelegge den dyrbare gaven Gud har gitt oss. Her kan man trekke parallellen til hvorfor vi ikke klipper hår. Vi klipper ikke håret i Sikhismen, fordi vi regner det som en del av kroppen, og kroppen er en gave fra Gud. På samme måte er rusmisbruk forbudt, fordi man ødelegger gaven Gud har gitt oss.

Manpreet ser på begge jentene som ler og ber henne ta seg en røyk. "Jenter, dere kommer ikke til å forstå nå. Dere er brisne. Dere husker kanskje ikke denne samtalen i morgen, men det kommer jeg til å huske. For jeg er våken, edru og forstår mine omgivelser. Jeg lever i nået, og det er det Sikhismen lærer meg. Jeg er en stolt sikh. Og en russ uten rus".

Skrevet av Harveen Kaur, Japleen Kaur, Jasmeet Kaur og Simarjit Kaur

Modernisering

Sikhismen er ganske så ny religion i forhold til de andre, ca 500 år gammel. Det kan høres ut som mye men, er veldig lite med tanke på andre religioner som kristen dommen, islam og jødedommen. Når en person ser på en sikh skjønner han ikke hva det er. Det den personen ser er en mann med skjegg i fjeset og noe som er snurret på hodet. Vi kan starte med skjegget. Sikhismen tror på håret som en del av kroppen, som er fakta. Av den grunn så fjerner vi det ikke. Også kommer vi til «den tingen på hodet» det er ikke en ting - det er en turban! For sikhene er turban veldig viktig. Folk tenker «Er det så moderne å bruke turban a?».  Ja, det er faktisk det! Til og med har Dolce & Gabbana produsert en turban. Det er faktisk mote å bruke turban.

Her i Norge så prater vi veldig mye om likestilling. Innen for sikhismen er likestilling en stor del! Det enann kan gjøre i Gurudwaraen (sikhenes tempel) kan også en kvinne gjøre. For å ufarliggjøre turban så arrangerer Unge Sikher turban dagen. Denne dagen blir mer og mer populær for vært år som går. Sikhismens hellige bok heter Sri Guru Granth Sahib Ji. I Sri Guru Granth Sahib Ji lærer mennesket å leve et godt liv! Det er ikke noe overtro eller tull i Sri Guru Granth Sahib Ji. Til og med Dalai Lama sier «Guru Granth Sahib beundrer budskapet til det universale broderskapet og er godt for menneskeheten»Sikhismen er en fantastisk livsstil, vi moderniserer oss like fort som tiden. Er vi ute på byen har vi på «vestlig stil». Drar vi til gurudwaren har i å mer «punjabi stil». Vi sikher er åpne for alle mennesker. Og husk å ta en tur innom turbandagen den 15. april.

 

Skrevet av Balprit Singh, Roopjot Kaur, Rajkirat Kaur og Parampal Singh

Bloggkonkurranse

På forrige UNS-møte arragerte vi en bloggkonkurranse for kidsa. De ble delt inn i grupper, og skrev innlegg. I ukene fremover kommer vi til å legge ut inleggende de skrev. Forfatterene bak det inlegget som får flest, unike treff, vinner en bowlingtur! Følg med!
Den Norske Turbandagen 2012

Årets turbandag gikk av stabelen den 14 april på Rådhusplassen i Oslo. Unge Sikher som står i spissen for arrangementet har hatt som mål å løfte kvaliteten og opplevelsen av Turbandagen hvert år siden det startet i 2010. Årets turbandag var intet unntak.Flere tusen mennesker besøkte oss og over 1500 personer fikk med seg turban hjem. I år lagde man dessuten to opplevelsesgater. I den ene som var ment å være en "indisk handlegate" fikk man gratis indiske søtsaker og snacks. Indisk røkelse, fargerike tekstiler, gamle sikh-relaterte bilder og indiske gatelyder var noen av elementene i denne ni-meter lange gaten. I det andre opplevelsesteltet var det hengt opp plakater som ga svar på de mest stilte spørsmålene en sikh får i Norge.  Klassisk sikh-kirtan (musikk - hymner) var med på å gi en opplevelse av hvordan det kan være i en gurdwara (sikh tempel).

Folk satte også pris på å få sin egen button med bilde av seg selv med turban.Indisk vegatarmat er et must på turbandagen. I år fikk man servert kikkerter, ris, nanbrød, matter-paneer og yoghurt.

 

Målet med turbandagen er å gi folk en mulighet til å bli kjent med sikher og turban. Vi skiller oss trossalt mye fra en gjennomsnittlig nordmann. Når folk blir kjent med oss klarer vi kanskje å bryte noen murer og fortelle at vi ikke er så skumle selv om vi kanskje ser sånn ut. Målet er ikke å fortelle mest mulig om sikhismen, men å gi folk sjans til å ble kjent med oss.Mat og turbaner ble tomt langt før tiden. Veldig synd å si til de besøkende at vi dessverre ikke hadde mer, men samtidig var det veldig gledelig at det kom så mange fler enn vi hadde trodd. 

Alle bildene i dette innlegget er tatt av Michael Ray VC Angeles - akam1k3

Bilder av Martin Johansen finner du her: http://turbandagen.no/bilder.html

 

Vi er veldig glad for den brede mediedekning i år. Her er noen lenker:

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/i-dag-gikk-halve-oslo-med-turban-3755607.html - TV 2 Nyheter

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8072823 - NRK Nyheter

http://dt.no/kultur/og-her-letter-de-pa-turbanen-1.7180267 - Drammens Tidende

http://www.dagsavisen.no/samfunn/vil-ta-turbanen-tilbake/ - Dagsavisen

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/303175/ - Dagsrevyen NRK

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/14/turban-konger-en-dag - ABC Nyheter

http://scanpix.no/spWebApp/gallery.action?view&id=790 - SCANPIX

http://www.tv2.no/gmn/er-dette-siste-skrik-innen-hattemoten-3754519.html - God Morgen Norge TV 2

http://www.newsinenglish.no/2012/04/15/oslo-sikhs-put-on-urban-turban-show/ - News in English

http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/22614 - Utrop

http://indiatoday.intoday.in/story/norwegians-don-turbans-on-turban-day/1/184473.html - India Today

http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2129583/Building-bridges-communities-Norway-goes-turban-way-annual-Sikh-celebration.html - Daily mail

http://www.sikhnet.com/news/building-bridges-between-communities-norway-goes-turban-way - Sikhnet

http://www.sikhfoundation.org/2012/people-events/norway-goes-the-turban-way-by-sumeet-singh-patpatia/ - Sikh Foundation

Påskecamp 2012

Unge sikher er stolte av å kunne presentere Påskecamp 2012. Datoene for denne campen er 4. ? 7. april, så hold av datoene! De to første dagene (4. og 5. april) har vi valgt å sette av for de mellom 7-13 år, mens de to siste dagene (6. og 7. april) er satt av for de som er 14 år og eldre (senest født i 1998).

Denne campens tema er gurbani i hverdagen. I sikhismen finnes det ikke noe som heter prester. Dette er jo fordi man ikke vil ha et mellomledd mellom Guruens lære og individet. Likevel, kan gurbanien føles vanskelig og utilgjengelig. Målet vårt for denne campen er, derfor, å tilgjengliggjøre gurbanien, slik at vi i kan ta til oss det som står i De hellige skriftene, samtidig som vi i større grad kan praktisere det Guru ji vil lære oss

Som i tidligere camps, er vi så heldige at vi kan hente inn folk fra utlandet. Det blir selvfølgelig også masse god mat, kule aktiviteter og ikke minst, innspirende foredrag.

Påmelding skjer her. De som ikke er registrert innen fristen, som er 30.mars.2012, vil ikke få anledning til å delta.

Vi håper at du tar tid til å komme og oppleve denne campen!

Stopp hengingen av Rajoana

Teksten nedenfor er hentet fra denne siden på Facebook. Gå inn på siden. Lik. Del. Engasjer.

Balwant Singh Rajoana er - etter 17 år i fengsel - dømt til døden ved henging om 11 dager. India har ikke utført dødsstraff siden 2004, men nå er Balwant Singh Rajoana dømt til døden ved henging den 31. mars 2012 i Punjab, India. Han er straffet etter innrømmelse av sin overtredelse av indisk lov. India er et av 57 land i verden som fortsatt har dødsstraff, men denne idømmes svært sjeldent. I en befolkning på over 1,2 milliarder er det pr. idag kun 22 saker der tiltalte er dømt til døden. India kan derfor forholdsvis enkelt avskaffe denne brutale straffemetoden i likhet med 141 land verden over - enten ved lov eller rettspraksis.

Balwant Singh Rajoana er - etter 17 år i fengsel - dømt til døden ved henging den 31. mars 2012 i Punjab, India. Målet med denne siden er å stoppe hengingen og redde et liv. Vil du være med og redde et liv?

Denne siden er et forsøk på å stoppe hengingen av Balwant Singh Rajoana. Alle stemmer teller. Alle klikk kan redde et liv. Og alt engasjement kan bidra til humane straffemetoder.

Mandag 26. mars kl 14.30 vil norske sikher overrekke et formelt brev til Utenriksdepartmentet i håp om at norske myndigheter vil bidra til å redde livet til Balwant Singh Rajoana. Vi håper at akkurat DU vil bruke noen minutter av ditt livet for å engasjere deg i denne saken og redde et liv.

Lik. Del. Engasjer. For deg og de du engasjerer vil dette ta noen minutter. For en mann som i 17 år har sonet for sin overtredelse av loven, kan alle disse minuttene redde hans liv. Vil du bidra til å redde et liv?


                                                  Kilde

Feirer du Jul?

Det er rundt juletider. Det er julepynt og snakk om jul overalt.  Julefeiringen i Norge har mange ulike uttrykk og begrunnelser, religiøse og ikke-religiøse, tradisjonsrike og nyskapende.

Feirer du jul? Dette er et veldig godt spørsmål jeg ofte blir stilt, men jeg sliter alltid med å gi et godt svar.

Hvorfor det? Jo, hva er egentlig "definisjonen" av julefeiring? Hvis det innebærer å være sammen familien og spise en ordentlig julemiddag, gi gaver og pynte opp huset, så er konklusjonen at jeg feirer jul. Dersom det går ut på å gå i kirken, synge julesanger eller noe annet, så er konklusjonen at jeg ikke feirer jul.


                                                                                            Foto: Martin Johansen

Når det gjelder de elementene vi i familien faktisk gjør, er det rett og slett fordi omgivelsene våre legger opp til det. Det ville vært rart for meg å ta avstand fra det når jeg gjennom hele oppveksten har blitt involvert  "i jula" på skolen, med venner og ikke minst hele samfunnet/ bybildet for øvrig. Å gå i kirken har ikke vært like naturlig, selv om jeg med stor glede dro dit da jeg var mindre og hele skolen min gjorde det.

Julen har ikke noe religiøs betydning for meg, men som sikh tror vi på religionsfrihet. Det er en viktig del av vår filosofi at for eksempel som er kristen faktisk får leve som en kristen. Å oppleve den varmen og kjærligheten rundt seg som veldig mange gjør i jula er i utgangspunktet knyttet til Kristendommen. Av den grunn har jeg lenge tenkt på å bruke jula til å hjelpe de som har en sterkere tilknytning til jul, men som ikke har de rammene som mange familier har. Med rammene mener jeg venner eller familie som tar vare på dem. For meg handler denne tiden veldig mye om å ta vare på hverandre, og da er det spesielt synd på de som sitter alene hjemme. På den måten knytter jeg julen med religiøst innhold fra den religionen som er meg nærest, sikhismen.

Jeg har fått et inntrykk av at en veldig vanlig provokasjon i forhold til julen er at det er så mye sentrert rundt det materialistiske. Og det er jeg helt enig i. For jo mer det materialiske tar plass, des mindre tror jeg det mellommenneskelige har av betydning. Likevel blir jeg veldig glad over å se varmen og kjærligheten som sprer seg når det nærmer seg jul. Ja, pakkene er materialistske, men grunnlaget, altså tanken er jo glede og kjærlighet. Og at vi har en tid hvor nærmest alle rundt deg deler dette tenkesettet så kan man ikke bli annet enn glad.

Man kan altså være sikh og samtidig feire jul! God jul. 

Les mer i arkivet » Mars 2013 » Oktober 2012 » September 2012
hits